Temyizden Vazgeçme ve Kararın Kesinleştirilmesi İstemi Dilekçesi
Dosya Esas No: .../…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN

Adı geçen dosyada kararı temyiz etme hakkımızdan feragat ediyoruz. Kararın kesinleştirilmesini ve nüfus müdürlüğüne iletilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…Davacı vekili Davalı vekili
Avukat Adı ve Soyadı Avukat Adı ve Soyadı
İmza İmzaYukarıdaki imzalardan davacı vekili … sicil no.lu avukat S.Ö. ve davalı vekili ... sicil no.lu avukat S.S.’nin Erzincan Barosu avukatlarından olduğunu ve imzalarını tasdik ederim. …/…/…


Davacı Vekili Davalı Vekili Yazı İşleri Müdürü
Avukat Adı ve Soyadı Avukat Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
İmza İmza İmza