.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

.......DOSYA NO :.......

KARAR NO :.......

SANIK :.......

.......

KONU : Şikayetten vazgeçme istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :
1-Yukarıda adı ve soyadı belirtilen sanık ile ilgili olarak evvelce yapmış olduğumuz şikayetimizden vazgeçiyoruz.

2-İstemimiz gereği işlem yapılarak sanık hakkındaki davanın bütün neticeleri ile birlikte düşürülmesine karar verilmesini talep ederiz.


YAKINAN VEKİLİ
.......