Davadan Vazgeçme Dilekçesi
Dosya Esas: .../…
Duruşma Günü: .../…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVADAN VAZGEÇEN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Davadan vazgeçme
AÇIKLAMALAR :
Yukarıda dosya numarası ve duruşma günü belirtilen boşanma davasından eşimle barışmamız nedeni ile vazgeçme ediyorum. Bu feragatimi dilekçemle yüce mahkemenize sunuyorum. Vazgeçmemin kabulü ile dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 91-95 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, eşimle barışmamız nedeni ile davadan vazgeçiyorum. Vazgeçmemin kabulüne ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza