Evlat Edinme Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACILAR : Adı ve Soyadı (karı), T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı (koca) , T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALILAR : 1-Adı ve Soyadı (Küçüğün babası)
Adres
2-Adı ve Soyadı (Küçüğün annesi)
Adres
DAVA KONUSU : Evlat edinme
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkillerim …/…/… tarihinde evlenmişler ve bu evlilikten çocukları olma-mıştır. Mutlu bir evlilikleri bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal durumları çok iyidir. Bir çocuğun ihtiyaç duyacağı her şeyi temin edebilecek durumdadırlar. Her ikisi de 30 yaşını tamamlamış olup birlikte evlat edinmek istemektedirler.
2- Evlat edinmek istedikleri küçük ise, henüz 3 yaşındadır. Bir yıldan fazla bir sü-redir müvekkillerim tarafından bakılmaktadır. Müvekkillerim kendisini benimsemişler-dir. Küçükte müvekkillerimi benimsemiş durumdadır.
3- Müvekkillerimin ile evlat edinecekleri çocuk arasında 18 yaştan daha fazla yaş farkı vardır. Küçüğün anne ve babasının de bu evlat edinmeye rızaları bulunmaktadır.
DELİLLER : Nüfus aile kayıt tablosu ve her tür kanıt.
HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunu md. 305-320 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle ve duruşma sırasında belirecek durumlar karısında müvekkillerimin küçük A.A.’yı evlat edinmelerine ve verilen karar kesinleştiğinde kararın nüfusa tesciline karar verilmesini vekil edenler adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Davacılar Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza